Rekrutacja

operacja rekrutacja

Rozpocznij naukę na pierwszym semestrze, bądź kontynuuj ją u nas bez opłat i czesnego!

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”

  • Technik administracji,
  • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 1 zdjęcie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” jest szkołą 4-letnią dla absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjów oraz 3-letnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • 1 zdjęcie,
  • ksero dowodu osobistego,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Można także zarezerwować miejsce przez internet lub telefoniczne.

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie BEZPŁATNE!