Rekrutacja

Trwa rekrutacja  na semestr zimowy roku szkolnego 2019/2020. 

operacja rekrutacja

Rozpocznij naukę we wrześniu 2019 r., na pierwszym semestrze, bądź kontynuuj ją u nas bez opłat i czesnego!

NOWOŚĆ!!! KURS RACHUNKOWY

           *Kwalifikacja Au.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
           *Czas trwania: 2 semestry
           *Koszt: 0 zł
           *Nauka w systemie zaocznym
           *Praktyczne ćwiczenia przy wykorzystaniu programu komputerowego dla firm Insert GT

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”

 • Technik administracji,
 • Technik bhp,
 • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 1 zdjęcie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” jest szkołą 3-letnią dla absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjów oraz 2-letnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 1 zdjęcie,
 • ksero dowodu osobistego,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Można także zarezerwować miejsce przez internet lub telefoniczne.

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie BEZPŁATNE!