Rekrutacja

operacja rekrutacja

Rozpocznij naukę na pierwszym semestrze, bądź kontynuuj ją u nas bez opłat i czesnego!

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”

  • Technik administracji,
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
  • Technik BHP
  • Opiekun osób starszych
    NOWOŚĆ

   Kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji

   • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

   Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

   • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
   • 1 zdjęcie,
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
   • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” jest szkołą 4-letnią dla absolwentów szkół podstawowych
   i gimnazjów oraz 3-letnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
   Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

   • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
   • 1 zdjęcie,
   • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

   Można także zarezerwować miejsce przez internet lub telefoniczne.

   Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie BEZPŁATNE!