PLAN ZAJĘĆ DLA KIERUNKU: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA „EDUKATOR” W CIECHANOWIE
PLAN ZAJĘĆ NA KIERUNKU:
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA

11.12.2021 8:00 – 16:15 Wyszkolenie strzeleckie 210

12.12.2021 08:00 – 16:15 Zabezpieczenie techniczne wspomagające
ochronę osób i mienia /postawy samoobrony/ Sg