PLAN ZAJĘĆ DLA KIERUNKU : TECHNIK ADMINISTRACJI

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA „EDUKATOR” W CIECHANOWIE
PLAN ZAJĘĆ NA KIERUNKU:
TECHNIK ADMINISTRACJI

DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA

11.12.2021 8:00 – 16:15 Postępowanie administracyjne 201
12.12.2021 8:00 – 16:15 Postępowanie administracyjne 201