PLAN ZAJĘĆ KIERUNEK: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA „EDUKATOR”
W CIECHANOWIE
PLAN ZAJĘĆ NA KIERUNKU:
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA

04.12.2021 8:00 – 16:15 Postawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia 210
05.12.2021 8:00 – 12:05 Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia 210
05.12.2021 12:10 – 16:15 Zabezpieczenie techniczne wspomagające ochronę osób
i mienia /postawy samoobrony/ S g