TRYB ZAJĘĆ

Zajęcia w Policealnej Szkole Zawodowej „Edukator” w Ciechanowie odbywają się stacjonarnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie.